30. Mexiko (Mittags)

Bohnen, Meis, Peperoni, Chili, Hackfleisch