N18 El Chico (Angebot)

mit Brokkoli, Shrimps, Knoblauch, Sahne